Kosaka Nao Cover Girl vom „Weekly Shonen Magazine“