Yamamoto Sayaka Video zu „Tsuioku no Hikari“ veröffentlicht