Keyakizaka46 2. Generation Cover Girls von „B.L.T.“