Akimoto Manatsu Cover Girl von „Weekly Shonen Champion“


Nogizaka46 Captain Akimoto Manatsu ist das Cover Girl des japanischen Manga-Magazins „Weekly Shonen Champion“ (2020 Nr. 4/5). Das Magazin erscheint am 26. Dezember 2019.