Neuauflage des legendären Duells Moriyasu Madoka vs. Matsui Sakiko