„Namida no Hyomen Choryoku“ Cover von „Danceable!“