Sakamichi46 Serie verteilt Trainees auf Gruppen

Die Sakamichi46 Serie hat am 16. Februar 2020 ihre „Sakamichi Kenshusei“ Mitglieder während eines Showroom LIVE auf die drei Gruppen Nogizaka46, Keyakizaka46 und Hinatazaka46 verteilt. Matsuoka Manami hat aus schulischen Gründen die „Sakamichi Kenshusei“ Mitglieder verlassen.

Nogizaka46
1. Kuromi Haruka
2. Sato Rika
3. Hayashi Runa
4. Matsuo Miyu
5. Yumiki Nao


Keyakizaka46
1. Endo Hikari
2. Ozono Rei
3. Onuma Akiho
4. Kousaka Marino
5. Masumoto Kira
6. Moriya Rena


Hinatazaka46
1. Takahashi Mikuno
2. Marimoto Mario
3. Yamaguchi Haruo


Twitter: https://twitter.com/sakamichikenshu

Sakamichi Kenshusei:
– Endo Hikari, Ozono Rei, Oruma Akiho, Kuromi Haruka, Kosaka Marino
– Sato Rika, Takahashi Mikuni, Hayashi Runa, Masumoto Kira, Matsuo Miyu
– Matsuoka Manami, Morimoto Matsuri, Moriya Rena, Yamaguchi Haruyo, Yumiki Nao

Sakamichi Kenshusei Homepage

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com