Video zu Shiroma Miru Solo Song „Ikenai Koto“ veröffentlicht