Oshima Yuko kündigt Verlobung mit Hayashi Kento an.