Tanz-Video zu „Kimi Wa Kono Natsu, Koi Wo Suru“ von ≠ME veröffentlicht