Saito Kyoko singt „Boku nanka“ bei „THE F1RST TAKE“