Saito Kyoko & Kato Minami für „The 100 Most Beautiful Faces“ nominiert