Video zu „Takaramono wa Green“ von Morohashi Sana veröffentlicht