Video zu „Kishibe no Shoujo yo“ von SKE48 erschienen