Video zu „Sabi Tsukanai Ken wo Mote!“ von Hiragana Hinatazaka46 veröffentlicht