Details for ” Kyofu Ningyo ” published

The Japanese horror movie “Kyofu Ningyo” (The Japanese Doll) with Hinatazaka46 member Kosaka Nao as Hirai Yuri has published the cast, the poster and details about the title song. The title song “Spiral” of the Japanese band “Thinking Dogs” will be the title song of the movie. The movie will be released in Japanese cinemas in November 2019.

Besetzung:

  • Kosaka Nao (Hirai Yuri)
  • Hagiwara Riku (Nakagawa Masato)
  • Hagiwara Masato (Kitazawa)
  • Minakami Kyoka (Misaki)
  • Ishikawa Ruka (Madoka)
  • Fukushima Yukina (Rena)
  • Kondo Yusuke (Tohru)
  • Kurosawa Asuka (Aso Michiko)
  • Awane Makoto (Prof. Wada)
  • Kuroba Mario (Ryota)

Poster:

Thinking Dogs: Spiral

Kyofu Ningyo – The Japanese Doll Hompage