"Kyofu Ningyo" Title song "SPIRAL" MV with Kosaka Nao released

The Japanese pop group Thinking Dogs released the music video for the title song “SPIRAL” of their 8th single on YouTube on 25 October 2019. The song is the title song of the Japanese horror movie “Kyofu Ningyo” (The Japanese Doll) starring Hinatazaka46 member Kosaka Nao. Kosaka Nao also stars in the music video. The movie will be released in Japanese cinemas on 15 November 2019.

SPIRAL

Kyofu Ningyo

Besetzung:

  • Kosaka Nao (Hirai Yuri)
  • Hagiwara Riku (Nakagawa Masato)
  • Hagiwara Masato (Kitazawa)
  • Minakami Kyoka (Misaki)
  • Ishikawa Ruka (Madoka)
  • Fukushima Yukina (Rena)
  • Kondo Yusuke (Tohru)
  • Kurosawa Asuka (Aso Michiko)
  • Awane Makoto (Prof. Wada)
  • Kuroba Mario (Ryota)

Poster:

Thinking Dogs: Spiral

Kyofu Ningyo – The Japanese Doll Homepage