Kato Rena gets leading role in "Taiiku Kyoshi Tachi no Yuutsu"