Akimoto Manatsu Cover Girl of "Weekly Shonen Champion"

Nogizaka46 Captain Akimoto Manatsu is the cover girl of the Japanese manga magazine “Weekly Shonen Champion” (2020 No. 4/5). The magazine will be released on 26 December 2019.