48TALK Episode 161: Shiraishi Mai Graduation, STU48 Mubo na Yume wa Sameru Kotoga nai MV, Kouhaku, CHEKI-Bay