NGT48 promotes all Kenkyuusei, Kato Minami announces graduation