“Zutto Kininaru Zucchini” from the Cooperation between Kashiwagi Yuki and MAMESHiBA NO TAiGUN released