As you know? – Shows Sakurazaka46 first Promo Image for 1st Album