"Hinatazaka de aimashou" released on Blu-ray

#日向坂46, #日向坂で会いましょう – Following the release of the popular variety TV show “Hiragana Oshi” featuring Japanese idol group Hinatazaka46 on Blu-ray, the follow-up show “Hinatazaka de aimashou” is now also released on Blu-ray. Again, the five Hinatazaka46 members Kato Shiho, Sasaki Kumi, Kanemura Miku, Kosaka Nao and Nibu Akari have chosen their favorite episodes and the episodes appear with commentaries in addition to the original soundtrack. Additionally, unreleased scenes are released. The Blu-ray will be available starting 1 January 2023.

Kato Shiho no Barbecue de aimashou

Episodes:
Eps 06: Kasuga Treats Tournament Part 1
Eps 07: Kasuga Treats Tournament Part 2
Eps 11: BBQ Reward Bus Tour Part 1
Eps 12: BBQ Reward Bus Tour Part 2
Eps 13: BBQ Reward Bus Tour Part 3

Commentary:
Kato Shiho, Takase Mana, Higashimura Mei, Hamagishi Hiyori

Sasaki Kumi no Basball de aimashou

Episodes:
Eps 19: Hinatazaka Baseball Club Part 1
Eps 20: Hinatazaka Baseball Club Part 2
Eps 28: Miyazaki Baseball Camp Part 1
Eps 29: Miyazaki Baseball Camp Part 2
Eps 30: Miyazaki Baseball Camp Part 3

Commentary:
Sasaki Kumi, Takamoto Ayaka, Kamimura Hinano, Yamaguchi Haruyo

Kanemura Miku no Audrey ni aimashou

Episodes:
Eps 23: Let’s Celebrate Wakabayashi’s Birthday Together
Eps 33: Favoritism Tournament
Eps 34: Favoritism Tournament – Unreleased Scenes
Eps 43: Happy Birthday Kasuga! 30 minute Nibu Festival

Commentary:
Kanemura Miku, Saito Kyoko, Tomita Suzuka, Matsuda Konoka

Kosaka Nao no Hit Campaign de aimashou

Episodes:
Eps 14: 2nd Single Hit Campaign Part 1
Eps 15: 2nd Single Hit Campaign Part 2
Eps 24: 3rd Single Hit Campaign Part 1
Eps 25: 3rd Single Hit Campaign Part 2
Eps 131: 6th Single Hit Campaign

Commentary:
Kosaka Nao, Ushio Sarina, Kawata Hina, Takahashi Mikuni

Nibu Akari no Dantaisen de aimashou

Eps 17: Nibumonea Part 1
Eps 18: Nibumonea Part 2
Eps 47: HinaAi vs HinaMashou Part 1
Eps 48: HinaAi vs HinaMashou Part 2
Eps 47: Young VS Adult Battle Part 1
Eps 48: Young VS Adult Battle Part 2

Commentary:
Nibu Akari, Kageyama Yuuka, Sasaki Mirei, Morimoto Marii

CDJapan:

Hinatazaka de Aimasho Kato Shiho no Barbecue de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Kato Shiho no Barbecue de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Sasaki Kumi no Yakyu de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Sasaki Kumi no Yakyu de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Kanemura Miku no Audley ni Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Kanemura Miku no Audley ni Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Kosaka Nao no Hit Campaign de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Kosaka Nao no Hit Campaign de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Nibu Akari no Dantaisen de Aimasho

Hinatazaka de Aimasho Nibu Akari no Dantaisen de Aimasho