Video released for Graduation Song "Bokutachi no Sayonara" from Akimoto Manatsu