Video for the Graduation Song “Natsuzakura” by Yamashita Mizuki released