Video of "Sabi Tsukanai Ken wo Mote!" released by Hiragana Hinatazaka46