22/7 kündig 7. Single „Boku ga motteru mononara“ an